Khu Vui Chơi The Nam Hai
Thôn 1, Xã Dien Duong, Huyện Điện Bàn, Tỉng Quảng Nam

Cold drink dispensor (Santos 34-2)