Khu Vui Chơi Biển L'Anmien
Biển Mũi Né, Km10, Phường Hàm Tiến, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Crystal glasses (Schott)