Khách Sạn New World Saigon
76 Đường Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM

Convection oven (Roller Grill – FC 110)

Espresso Coffee machine (Reneka – LCV 2)