Khách Sạn Legend Saigon
2A-4A Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

Conveyor toaster (Roller Grill – CT 540)