Khách Sạn Equatorial
242 Trần Bình Trọng, Quận 5, Tp.HCM

Glass washer (Eurowash – 403)