Khách Sạn Ana Mandara Da Lat
Đường Lê Lai, Đà Lạt

Crystal glasses (Schott)