Du Thuyền Pandaw
Khu Vực Sông Mêkông

Conveyor toaster (Roller Grill – CT 540)

Crystal glasses, Glass washer (Eurowash – 403)

Coffee machine (Bravilor – NOVO)